Polityka Prywatności

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Spółce odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: WP Consulting Sp. z o.o. w 70-035 Szczecin, ul. Krzysztofa Kolumba 1/102)
 2. Przedstawicielem administratora danych jest Pan Przemysław Wasłowicz, Szczecin, ul. K. Kolumba 1/102, tel. 91 50 65 400, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Może Pan/Pani w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych Panem Robertem Kędziorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
  • w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
  • w celu oferowania Pani/Panu przez nas ofert zatrudnienia bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 3 miesięcy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.
 7. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Wyrażenie przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbędne do jej przyjęcia i rozpatrzenia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w przyszłych rekrutacjach nie jest obowiązkowe, jeżeli Pan/Pani jej nie wyrazi, nie będziemy przetwarzać danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc usługi.
 10. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.