Administracja kadr

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Przy realizacji zadań kadrowych korzystamy z wiedzy i doświadczenia specjalistów z zakresu prawa pracy, a poprzez ustawiczne szkolenia naszej kadry pracowniczej monitorujemy bieżące zmiany w przepisach.

Jesteśmy zawsze na bieżąco w zakresie:

  • sporządzania i prowadzenia wszelkiej dokumentacji kadrowej w ramach stosunku pracy,
  • opracowywania umów cywilno-prawnych,
  • przygotowania i prowadzenia dokumentacji dla ZUS dotyczącej pracowników i ich rodzin,